Browse Hausa - u̱t-Hun


a


a yi taisuke̱v
a'aáparticlea'aneg
a'áa'áexcl
abin banzahase̱e̱rn
abinbusasheerv
abinciga3n
abincimaikyaudakasv
abinda kezuwasonte̱v
abokinawan-ye̱nn
aburii1 1n
addakwaktv
agogowagwagwon
aiketom1v
aike zuwa wanito̱mo̱n3v
ajiyee̱ss2 3v
ajiyewae̱ss2 7v
akaito'osv
akairfakankun
aladanmatawakten
alamar kala maitaimakomparticle
albasaarebesan
alehuarrehunreebn
alhamisDarange 2time
aljannine̱t1 2n
ambatatan 1v
ammaambaconju̱nya 2conj
amsashas1 1v
amsartambaya dayawa1 1pro
amsawashas1 1v
anceu̱nze1particle
anjimaijimetime
antajaab2 1n
aredeabe̱ks 2n
ashirinkwo̱o̱z1num
askare̱r 1n
atishawacesem1nce̱semv
aunawame'es2 1v
aurarwagan2 1v
auren tuwojo̱k2n
autako̱m 2n
awartakiawag
awasan bojowahe̱n
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >